In trang

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 trong ngành Giáo dục
Cập nhật lúc : 08:24 21/04/2022

Thực hiện Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 02/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Thừa Thiên Huế; Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 18/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chiến lược phát triển Văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Công văn số 1139/BGDĐT-GDTX ngày28/3/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch 637/KH-SGDĐT ngày 25/03/2022 về tổ chức hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 trong ngành Giáo dục.

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam là hoạt động góp phần khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong nhà trường, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi, hình thành thói quen đọc sách trong trường học, góp phần xây dựng xã hội học tập; tạo sân chơi bổ ích để giao lưu, học tập và trao đổi kinh nghiệm, niềm đam mê đối với sách của các nhà nghiên cứu, các tác giả và những người yêu sách; đẩy mạnh quảng bá, tuyên truyền phát triển Tủ sách Huế trong trường học.

 

Triển khai sâu rộng phong trào đọc sách, viết sách, quảng bá sách, lưu giữ sách trong các cơ sở giáo dục, đưa phong trào lan tỏa thành nếp sống văn hóa, nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa trường học, cộng đồng. Để thúc đẩy phong trào đọc sách nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn cho thế hệ trẻ; tôn vinh người đọc, người sáng tác, xuất bản, in, phát hành, thư viện, lưu giữ, sưu tầm, quảng bá sách và các tổ chức, cá nhân có những đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, ngày 16/4/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam  và giới thiệu ấn phẩm  của Tủ Sách Huế tại Thư viện Tổng hợp Tỉnh.

 

Hoạt động hưởng ứng với 02 nội dung:  sắp xếp sách nghệ thuật, chủ đề Đọc sách cho ngày mai” cho học sinh của 17 trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Huế với hình thức: xếp sách nghệ thuật theo mô hình;  thuyết trình sách với sự tham gia của học sinh của 7 trường Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Huế với chủ đề “Huế trong tôi”.

 

Kết quả: Giải Nhất xếp sách nghệ thuật với chủ đề “Đọc sách cho ngày mai” thuộc về trường Trung học cơ sở Thống Nhất. Giải Nhất thuyết trình sách với chủ đề “Huế trong tôi” thuộc về em Nguyễn Thị Hồng, học sinh lớp 12B8, trường Trung học phổ thông Phan Đăng Lưu.

 

Tổ chức hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 trong ngành Giáo dục là hoạt động nhằm triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ tại Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng chính phủ về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) và Hướng dẫn, kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Thiết lập và phát triển Tủ sách Huế” giai đoạn 2022 - 2025.

 

Sau đây là một số hình ảnh trong hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 trong ngành Giáo dục

 

 

 

 

 

Hồ Thị Tú Oanh, P.TX,CN&CTHS,SV