In trang

Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Cập nhật lúc : 15:58 23/08/2022

Ngày 19/8/2022, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1989/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo Quyết đinh Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 như sau:

1. Ngày tựu trường, ngày khai giảng đối với các cấp học:

 

a) Ngày tựu trường: ngày 29 tháng 8 năm 2022.

 

Riêng đối với khối Lớp 1, Lớp 6 và Lớp 10: ngày 25 tháng 8 năm 2022. b) Ngày khai giảng năm học mới: ngày 05 tháng 9 tháng 2022.

 

2. Ngày bắt đầu học, ngày kết thúc học kỳ và ngày kết thúc năm học đối với các cấp học:

 

a) Ngày bắt đầu học: ngày 06 tháng 9 năm 2022.

 

b) Ngày kết thúc học kỳ I: trước ngày 15 tháng 01 tháng 2023.

 

c) Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25 tháng 5 năm 2023 và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2023.

 

3. Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 phải bảo đảm số tuần thực học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể:

 

a) Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần).

 

b) Đối với giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông):

 

- Đối với các lớp 8, lớp 9 cấp trung học cơ sở và lớp 11, lớp 12 cấp trung học phổ thông có 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có 16 tuần).

 

- Đối với các lớp 6, lớp 7 cấp trung học cơ sở và lớp 10 cấp trung học phổ thông có 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần).

 

4. Thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia; thi khoa học kỹ thuật các cấp; thi tốt nghiệp nghề phổ thông và thi tốt nghiệp trung học phổ thông: thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh.

 

5. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 31 tháng 5 năm 2023.

 

6. Hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2023-2024 trước ngày 31 tháng 7 năm 2023.

 

7. Các ngày nghỉ lễ, nghỉ tết thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Nếu ngày nghỉ lễ, nghỉ tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp.

 

8. Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm học.

 

Nội dung chi tiết trong file đính kèm.