In trang

Mời họp chuẩn bị tổ chức “Cúp Bóng đá cộng đồng tại Việt Nam - 2014”
Cập nhật lúc : 16:01 10/02/2014

Để triển khai việc tổ chức “Cúp Bóng đá cộng đồng tại Việt Nam - 2014” do Liên đoàn Bóng đá Na Uy tài trợ và một số hoạt động chính thuộc kế hoạch năm 2014, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức buổi họp bàn công tác chuẩn bị và thông báo một số kế hoạch hoạt động chính năm 2014, Sở Giáo và Đào tạo kính mời: Trưởng ban QLDA “Bóng đá cộng đồng các huyện, thị xã, thành phố Huế” và 01 cán bộ phụ trách liên quan.

Đến tại: Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, 22 Lê lợi, thành phố Huế.

Vào lúc: 08 giờ ngày 13/2/2014 (Thứ Năm)

Nội dung chi tiết trong file đính.