In trang

Quyết định công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng giáo viên các đơn vị trực thuộc Sở năm học 2021-2022
Cập nhật lúc : 10:52 06/10/2022

Hội đồng tuyển dụng giáo viên các đơn vị trực thuộc Sở năm học 2021-2022 công bố Quyết định về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng giáo viên các đơn vị trực thuộc Sở năm học 2021-2022.

Thông tin chi tiết trong các file đính kèm.