In trang

Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế kiểm tra kỹ thuật phổ cập GDMN 5 tuổi tại huyện Nam Đông
Cập nhật lúc : 07:26 12/03/2013

Ngày 25 tháng 2 năm 2013, tại huyện Nam Đông Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành kiểm tra kỹ thuật phổ cập giáo dục mầm non (GDMN) cho trẻ 5 tuổi. Đoàn đã căn cứ các điều kiện, tiêu chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi theo Thông tư số 32 / BGD & ĐT ngày 02 / 12 / 2010 về quy định điều kiện, tiêu chuẩn và quy trình phổ cập GDMN 5 tuổi để kiểm tra đánh giá.

Qua kiểm tra, đối chiếu với điều kiên, tiêu chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi, huyện Nam Đông đã cơ bản đạt chuẩn; Tuy nhiên, vẫn còn một số lỗi nhỏ về kỹ thuật trong việc lập hồ sơ; một số bộ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học cho lớp 5 tuổi chưa đầy đủ.

 

Kết thúc buổi làm việc, Đoàn đã hoan nghênh sự nổ lực phấn đấu của BCĐ phổ cập – Xóa mù chữ huyện Nam Đông trong thời gian qua; đề nghị tiếp tục chỉ đạo các đơn vị xã, thị trấn kịp thời khắc phục lỗi kỹ thuật trong hồ sơ; Thúc đẩy việc cung ứng và  tự làm thiết bị bổ sung kịp thời cho lớp 5 tuổi; Tiến hành tự kiểm tra, đánh giá, hoàn thiện hồ sơ công nhận đạt chuẩn phổ cập GDMN 5 tuổi;Đề nghị BCĐ phổ cập - Xóa mù chữ cấp tỉnh thành lập đoàn kiểm tra công nhận huyện Nam Đông đạt chuẩn phổ cập GDMN 5 tuổi trong thời gian sớm nhất./.

Ngô Thị Hạnh, PGDMN