In trang

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức quyên góp ủng hộ cứu trợ khắc phục bão lũ
Cập nhật lúc : 17:28 20/10/2020

Chiều ngày 20/10/2020 tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức quyên góp cứu trợ khắc phục bão lũ.

Tham dự có đông đủ thành phần là Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo, chuyên viên và người lao động thuộc các Phòng ban của Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

Mục đích của hoạt động quyên góp lần này nhằm chia sẻ những khó khăn mất mát các gia đình liệt sĩ đã hy sinh; các cán bộ giáo viên và học sinh trong ngành bị thiệt hại do cơn bão số 5 và hai trận lũ liên tiếp gây ra.

 

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi quyên góp

 

 

 

 

Ban CNTT