In trang

Thông báo kết quả kỳ thi khảo sát lớp 6 và lớp 10 đầu năm học 2013-2014
Cập nhật lúc : 15:36 13/09/2013

Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế thông báo kết quả kỳ thi khảo sát chất lượng học sinh tuyển mới vào lớp 6 và lớp 10 đầu năm học 2013-2014 trên địa bàn toàn tỉnh.

Nội dung chi tiết trong file đính kèm