In trang

Thông báo tuyển dụng giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc Học – Huế, năm học 2021-2022
Cập nhật lúc : 09:45 10/12/2021

Căn cứ Quyết định số 3180/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc Học-Huế, năm học 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển dụng giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc Học-Huế, năm học 2021-2022, như sau:

I. NHU CẦU, VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN DỤNG

1. Chỉ tiêu, vị trí việc làm cần tuyển dụng

- Chỉ tiêu: 07 giáo viên;

- Vị trí việc làm cần tuyển: Giáo viên trung học phổ thông hạng III, mã số: V.07.05.15.

2. Số lượng vị trí việc làm cần tuyển như sau

Stt

Bộ môn

Số lượng

Ghi chú

1

Toán học

01

Mỗi người dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển tại 01 môn có chỉ tiêu tuyển dụng

2

Vật lý

01

3

Hóa học

01

4

Sinh học

01

5

Tiếng Anh

01

6

Tiếng Pháp

01

7

Ngữ văn

01

 

Tổng số

07

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Tiêu chuẩn, điều kiện chung

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

a) Có Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Trong độ tuổi lao động theo quy định của Luật lao động hiện hành;

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển;

e) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể về trình độ chuyên môn nghiệp vụ

a) Sinh viên tốt nghiệp đại học ngành sư phạm loại xuất sắc hoặc tốt nghiệp
đại học loại xuất sắc (có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm hoặc văn bản khác theo
quy định hiện hành) tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài
được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật, có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của cấp đại học phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây:

- Đạt giải Ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp
tỉnh, đạt giải Khuyến khích trở lên trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc
gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông;

- Đạt giải Ba cá nhân trở lên tại Cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia
hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc cấp đại học;

- Đạt giải Ba cá nhân trở lên tại Cuộc thi Olympic trong thời gian học ở cấp

Đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

b) Người có trình độ thạc sĩ đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây:

-  Đạt một trong các tiêu chuẩn quy định tại điểm a mục này;

- Tốt nghiệp đại học ngành sư phạm loại giỏi trở lên hoặc tốt nghiệp đại
học loại giỏi trở lên (có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm), có chuyên ngành đào tạo
sau đại học cùng ngành đào tạo ở cấp đại học và phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

c) Người có trình độ tiến sĩ không quá 40 tuổi, trước khi có bằng tiến sĩ
phải tốt nghiệp đại học ngành sư phạm loại khá trở lên, có chuyên ngành đào tạo
sau đại học phù hợp với chuyên ngành đào tạo ở cấp đại học và phù hợp với vị
trí việc làm cần tuyển.

d) Trong trường hợp nhu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng về trình độ
chuyên môn nghiệp vụ không có người nào đáp ứng yêu cầu theo quy định tại
điểm a, điểm b, điểm c mục này, Hội đồng tuyển dụng xem xét tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp đại học ngành sư phạm loại xuất sắc hoặc tốt nghiệp đại học loại xuất sắc (có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm hoặc văn bản khác theo quy định hiện hành) tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật.

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc Học- Huế (Trường chuyên) được thực hiện theo hình thức xét tuyển.

2. Nội dung xét tuyển

Xét tuyển giáo viên được tổ chức thực hiện qua 02 vòng sau:

2.1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển                          

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm đã đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

2.2. Vòng 2: Tổ chức đánh giá

2.2.1. Thực hành chuyên môn nghiệp vụ

a) Hình thức: Thực hành giảng dạy 03 tiết, gồm: 01 tiết tự chọn và 02 tiết do Hội đồng tuyển dụng chỉ định theo chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định và chương trình thực dạy của Trường.

b) Thời gian thực hành: 45 phút/tiết.

c) Điểm thực hành được tính theo thang điểm 100, làm tròn đến 0,5 điểm.

d) Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả thực hành giảng dạy.

2.2.2. Khảo sát Tiếng Anh (hoặc ngoại ngữ khác) và Tin học

- Khảo sát ngoại ngữ và Tin học là môn điều kiện. Nội dung, hình thức khảo sát căn cứ vào quy định hiện hành (nếu có) và yêu cầu thực tế của Trường để Hội đồng tuyển dụng thực hiện theo quy định.

- Điểm khảo sát được tính theo thang điểm 100.

 2.2.3. Miễn khảo sát Tin học và ngoại ngữ:

a) Miễn khảo sát Tin học đối với người tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tin học.

b) Miễn khảo sát ngoại ngữ đối với các trường hợp sau đây:
Người tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài (được đào tạo bằng tiếng Anh) hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng Anh ở Việt Nam (không được miễn đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ).  

                    

IV. Thời gian, địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

1. Cách thức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển có thể nộp Phiếu đăng ký dự tuyển bằng 2 cách: trực tiếp hoặc chuyển qua đường bưu điện theo địa chỉ: Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Tổ chức cán bộ), số 22 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

Từ 08h00 ngày 15/12/2021 đến 16h30 ngày 13/01/2022 (Trong giờ hành chính, từ Thứ hai đến Thứ sáu).

3. Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:  

Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo, số 22 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Cán bộ phụ trách:

Ông Phan Thanh Tuân, chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo; Điện thoại: 0234.3826284; Email: tuanpt@hue.edu.vn.  

5. Lệ phí tuyển dụng

- Mức thu: 500.000 đồng / 01 người đăng ký dự tuyển (theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức)

- Hình thức thu lệ phí tuyển dụng: người đăng ký dự tuyển nộp lệ phí tuyển dụng trực tiếp tại nơi nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc chuyển khoản đến số tài khoản Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế; Số tài khoản: 3713.0.1077419 (Mã Kho Bạc: 1611) tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế; Nội dung chuyển khoản: nộp lệ phí tuyển dụng giáo viên Trường THPT chuyên Quốc Học-Huế.

Nội dung chi tiết trong các file đính kèm.