In trang

Tiếp tục cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học vào ngày thứ Năm (29/10).
Cập nhật lúc : 15:04 28/10/2020

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo:

1. Tiếp tục cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học vào ngày thứ Năm (29/10/2020).

 

2. Các ngày tiếp theo, tùy vào tình hình diễn biến thời tiết, Sở sẽ có thông báo sau.