In trang

Tin về Hội nghị tập huấn công tác Thi đua – Khen thưởng của ngành GDĐTA
Cập nhật lúc : 14:31 31/10/2013

Sáng ngày 30 tháng 10 năm 2013, tại Hội trường THPT Hai Bà Trưng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai Hội nghị tập huấn công tác Thi đua khen thưởng năm học 2013 – 2014.

Tham dự Hội nghị có 150 Cán bộ quản lý giáo dục và cán bộ phụ trách Thi đua Khen thưởng (TĐKT) của các đơn vị giáo dục trực thuộc Sở và 9 Phòng Giáo dục Đào tạo huyện, thị xã, thành phố.

Tại Hội nghị, Sở GD&ĐT đã triển khai ba nội dung quan trọng về công tác thi đua khen thưởng năm 2013 – 2014, đó là: Quán triệt và hướng dẫn triển khai các văn bản của Trung ương, Tỉnh và Sở về công tác thi đua khen thưởng; Hướng dẫn triển khai quy trình xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú và xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2014; Hướng dẫn thực hiện các biểu mẫu hồ sơ TĐKT. Hội nghị cũng đã thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến công tác TĐKT với tinh thần quyết tâm đẩy mạnh hoạt động TĐKT nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học và các hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục thuộc tỉnh..

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Văn Hùng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - khẳng định: Công tác thi đua khen thưởng của ngành Giáo dục trong những năm qua đã có những đổi mới đáng kể; việc đánh giá bình xét được “lượng hóa” rõ ràng; nhiều đơn vị đã thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, tạo ra những tác động tích cực đến đội ngũ cán bộ giáo viên…Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế ở một số đơn vị như: lãnh đạo chưa quan tâm đúng mức đến công tác TĐKT; nhiều đơn vị chưa xây dựng được tiêu chí và quy trình bình xét rõ ràng khiến việc bình xét, đánh giá còn cảm tính, thiếu căn cứ…Đồng chí Giám đốc đề nghị các đơn vị tiếp tục quan tâm đến công tác TĐ-KT, cụ thể hóa các tiêu chí thi đua gắn với kết quả dạy – học, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng cán bộ giáo viên. Đồng chí còn đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của thủ trưởng đơn vị trong việc tổ chức các phong trào thi đua ở cơ sở, sự động viên, khích lệ kịp thời của thủ trưởng sẽ tạo ra sức bật mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ giáo viên và học sinh, góp phần thúc đẩy sự tiến bộ của đơn vị.

Lê Thị Thu Hiền, VP Sở