In trang

Triển khai công tác ứng phó cơn bão số 13
Cập nhật lúc : 16:13 13/11/2020

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 10249/UBND-NN ngày 13/11/2020 về việc triển khai công tác ứng phó với cơn bão số 13, Sở Giáo dục và Đào tạo mới ban hành Công văn số 2685/SGD&ĐT-VP gửi Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị trực thuộc Sở và các Trung tâm GDNN-GDTX yêu cầu thực hiện các nội dung như sau:

- Để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên các nhà trường trước ảnh hưởng trực tiếp của bão và lũ lụt do hoàn lưu bão, Sở GD&ĐT thông báo cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học vào ngày thứ Bảy (14/11/2020).

 

- Các trường dừng tất cả các hoạt động liên quan đến tập trung học sinh vào các ngày cuối tuần (thứ Bảy, Chủ nhật).

 

- Lãnh đạo các đơn vị căn cứ Công văn số 2667/SGD&ĐT-VP ngày 12/11/2020 và các văn bản hướng dẫn của Sở để chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống, ứng phó bão lũ, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản các cơ sở giáo dục trước ảnh hưởng của bão lũ.

 

Nội dung chi tiết trong file đính kèm.