In trang

Triển khai thí điểm Phòng học thông minh
Cập nhật lúc : 17:35 02/12/2019

Sáng nay, ngày 02/12/2019, Sở GD&ĐT tổ chức tập huấn triển khai hệ thống Phòng học thông minh tại Trường THPT Phú Bài - Một trong ba đơn vị thí điểm xây dựng Hệ sinh thái giáo dục thông minh thuộc Đề án xây dựng Đô thị thông minh tại Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh, Sở GD&ĐT từng bước triển khai các cấu phần của Hệ sinh thái. Khởi đầu là hệ thống Phòng học thông minh (SmartEdu) được triển khai thí điểm ở 03 trường: THPT Chuyên Quốc Học, THPT Phú Bài và THCS Nguyễn Tri Phương.

Theo nhìn nhận tại buổi đầu tiên tiếp cận, mô hình Phòng học thông minh giúp mở rộng không gian, tài liệu, phương pháp và hình thức dạy học, giúp người dạy và người học vượt qua các giới hạn của bài giảng ở trên lớp học; học sinh có được môi trường học tập mọi lúc mọi nơi, tạo điều kiện cho học sinh rèn luyện năng lực tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc nhóm,... Học sinh học trên mô hình này đóng vai trò trung tâm còn giáo viên là người hỗ trợ. Việc tổ chức dạy học tương tác, ra bài tập, kiểm tra bài cũ, đưa tài liệu, nhận phản hồi từ học sinh… đều được thao tác trên máy. Mỗi học sinh chỉ cần một phương tiện có thể kết nối mạng như máy tính bảng, điện thoại thông minh là có thể truy cập vào bài học một cách dễ dàng.

 

Trong những ngày tiếp theo: 03/12/2019 Sở tổ chức tập huấn tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương và sáng ngày 04/12/2019 triển khai tại Trường THPT Chuyên Quốc Học. Dự kiến đến tháng 6/2020 Sở tổ chức sơ kết đánh giá làm cơ sở quyết định triển khai nhân rộng.

 

Dưới đây một số hình ảnh buổi tập huấn tại Trường THPT Phú Bài:

 

 

 

 

 

 

Lê Duy Dũng, Phòng KHTC