In trang

Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Cập nhật lúc : 08:02 15/09/2016

Thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2016, trong đó đã xác định phương hướng chung của toàn ngành giáo dục và đào tạo trong năm học là:

“Tăng cường kỷ cương, nền nếp và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các cơ sở giáo dục, đào tạo: Giáo dục mầm non chú trọng đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; giáo dục phổ thông chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng, khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm sai quy định; giáo dục đại học và giáo dục chuyên nghiệp chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao và gắn với nhu cầu thị trường lao động”.


Để triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đạt hiệu quả thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

 

1.   Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế tổ chức quán triệt và chỉ đạo các đơn vị giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26 tháng  8 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó tập trung vào các nội dung:

 

Nội dung chi tiết trong file đính kèm