Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''

Ngày 20 tháng 04 năm 2018


Năm 2011

Cập nhật lúc : 00:00 02/03/2011  

Mèo trong thành ngữ

MÈO TRONG THÀNH NGỮ, TỤC NGỮ VIỆT NAM

 

HỒNG LAM SƠN

Sóc Trăng

+ Mèo lại hoàn mèo: Bản chất thế nào thì vẫn thế ấy, khó thay đổi.

+ Mỡ để miệng mèo: Mất cảnh giác, để hớ hênh thì dễ bị mất.

+ Con mèo con mẻo con meo, muốn ăn thịt chuột phải leo xà nhà :  Câu nói đùa tỏ ý muốn ăn thì phải làm.

+ Con mèo xán vỡ nồi rang, con chó chạy lại mà mang lấy đòn:  Gặp cảnh oan uổng, tình ngay lý gian.

+ Mèo đàng chó điếm: Chỉ những kẻ vô lại, lưu manh, bịp bợm.

+ Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì giàu: Lời nói dị đoan không có căn cứ gì.

+ Mèo già hóa cáo: Chỉ những kẻ lâu ngày thoái hóa trở nên xảo quyệt quỷ quái.

+ Mèo hoang lại gặp chó hoang: Chỉ những kẻ vô lại gặp nhau trong cùng một việc xấu.

+ Mèo khen mèo dài đuôi: Chỉ những kẻ chủ quan, tự mãn tự đề cao mình.

+ Mèo lành ai nỡ cắt tai: Ý nói người tốt thì chẳng ai chê trách ghét bỏ.

+ Mèo mả gà đồng: Chỉ những loại người vô giáo dục.

+ Mèo mù vớ cá rán: Nói người không có tài nhưng gặp may đặc biệt bất ngờ

+ Mèo nhỏ bắt chuột con: Ý nói làm việc vừa sức, hợp khả năng.

+ Mèo tha miếng thịt xôn xao, kễnh tha con lợn thì nào thấy chi:  Ý nói chỉ dám bắt nạt kẻ yếu, còn kẻ mạnh thì làm gì cũng phải chịu.

+ Mèo vật đống rơm: Chê những người sức hèn mà lại định làm những việc lớn.

+ Mèo nằm xó bếp: Chỉ kẻ lười biến.

+ Như mèo thấy mỡ:  Ý nói rất thèm muốn khát khao.

+ Rình như mèo rình chuột: Ngồi rình một cách kiên nhẫn, chăm chú.

+ Chuột gặm chân mèo: Chỉ hành động liều lĩnh, dại dột, đầy nguy hiểm.

+ Chó chê mèo lắm lông: Ý nói mình cũng xấu kém lại chê người khác xấu kém.

+ Mèo nhỏ bắt chuột to:  Làm việc vượt khả năng, quá sức mình.

+ Ăn ở như chó với mèo: Ý nói hay mâu thuẫn xích mích không hòa thuận.

+ Biết mèo nào cắn mỉu nào: Chưa biết ai thắng ai.

+ Giấu như mèo giấu cứt: Hay giấu giếm, tìm mọi cách để giấu giếm .

+ Mèo cào không xé vách vôi:  Ý nói không thấm vào đâu, không ăn thua gì.

+ Mèo già khóc chuột: Chỉ kẻ đạo đức giả.

+ Mèo nào chẳng ăn vụng mỡ: Chỉ thói đời tham lợi lộc.

+ Mèo ra cửa, chuột xướng ca: Ý nói không người cai quản dễ làm bậy.

H.L.S