Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 19 tháng 06 năm 2018


Năm 2011

Cập nhật lúc : 00:00 02/03/2011  

Mèo trong thành ngữ

MÈO TRONG THÀNH NGỮ, TỤC NGỮ VIỆT NAM

 

HỒNG LAM SƠN

Sóc Trăng

+ Mèo lại hoàn mèo: Bản chất thế nào thì vẫn thế ấy, khó thay đổi.

+ Mỡ để miệng mèo: Mất cảnh giác, để hớ hênh thì dễ bị mất.

+ Con mèo con mẻo con meo, muốn ăn thịt chuột phải leo xà nhà :  Câu nói đùa tỏ ý muốn ăn thì phải làm.

+ Con mèo xán vỡ nồi rang, con chó chạy lại mà mang lấy đòn:  Gặp cảnh oan uổng, tình ngay lý gian.

+ Mèo đàng chó điếm: Chỉ những kẻ vô lại, lưu manh, bịp bợm.

+ Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì giàu: Lời nói dị đoan không có căn cứ gì.

+ Mèo già hóa cáo: Chỉ những kẻ lâu ngày thoái hóa trở nên xảo quyệt quỷ quái.

+ Mèo hoang lại gặp chó hoang: Chỉ những kẻ vô lại gặp nhau trong cùng một việc xấu.

+ Mèo khen mèo dài đuôi: Chỉ những kẻ chủ quan, tự mãn tự đề cao mình.

+ Mèo lành ai nỡ cắt tai: Ý nói người tốt thì chẳng ai chê trách ghét bỏ.

+ Mèo mả gà đồng: Chỉ những loại người vô giáo dục.

+ Mèo mù vớ cá rán: Nói người không có tài nhưng gặp may đặc biệt bất ngờ

+ Mèo nhỏ bắt chuột con: Ý nói làm việc vừa sức, hợp khả năng.

+ Mèo tha miếng thịt xôn xao, kễnh tha con lợn thì nào thấy chi:  Ý nói chỉ dám bắt nạt kẻ yếu, còn kẻ mạnh thì làm gì cũng phải chịu.

+ Mèo vật đống rơm: Chê những người sức hèn mà lại định làm những việc lớn.

+ Mèo nằm xó bếp: Chỉ kẻ lười biến.

+ Như mèo thấy mỡ:  Ý nói rất thèm muốn khát khao.

+ Rình như mèo rình chuột: Ngồi rình một cách kiên nhẫn, chăm chú.

+ Chuột gặm chân mèo: Chỉ hành động liều lĩnh, dại dột, đầy nguy hiểm.

+ Chó chê mèo lắm lông: Ý nói mình cũng xấu kém lại chê người khác xấu kém.

+ Mèo nhỏ bắt chuột to:  Làm việc vượt khả năng, quá sức mình.

+ Ăn ở như chó với mèo: Ý nói hay mâu thuẫn xích mích không hòa thuận.

+ Biết mèo nào cắn mỉu nào: Chưa biết ai thắng ai.

+ Giấu như mèo giấu cứt: Hay giấu giếm, tìm mọi cách để giấu giếm .

+ Mèo cào không xé vách vôi:  Ý nói không thấm vào đâu, không ăn thua gì.

+ Mèo già khóc chuột: Chỉ kẻ đạo đức giả.

+ Mèo nào chẳng ăn vụng mỡ: Chỉ thói đời tham lợi lộc.

+ Mèo ra cửa, chuột xướng ca: Ý nói không người cai quản dễ làm bậy.

H.L.S