1. Thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 1 (2022 - 2025)        2. Quy định mức thu giá dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu người học của cơ cở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Hoàn thành)        3. Phát triển giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Hoàn thành)        4. Đề án “Xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Quốc học - Huế trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục trong sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục của cả nước” (Hoàn thành)        5. Quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2022 – 2023 (Hoàn thành)        6. Quy định mức chi công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; kỳ thi tuyển sinh đầu cấp phổ thông; thi học sinh giỏi các cấp các môn văn hoá; thi chọn học sinh cấp quốc gia và tập huấn học sinh giỏi để dự thi cấp quốc gia; các kỳ thi tập trung cấp tỉnh (Hoàn thành)        7. Đề án "Xây dựng Trường THCS Nguyễn Tri Phương trở thành trường trọng điểm, chất lượng cao        8. Quy định mức thu học phí của các cơ sở đào tạo trung cấp, cao đẳng công lập đối với chương trình đào tạo đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm học 2022-2023 trở đi        9. Xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến 2045        10. Phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế        11. Bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2020 – 2025        12. Đề án hỗ trợ phát triển Giáo dục người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030        13. Nâng cao chế độ dinh dưỡng phát triển thể lực, tầm vóc trẻ em dành cho học sinh mầm non và tiểu học.       

KHÁC

Thủ tục Quản lý hoạt động đào tạo, cấp chứng chỉ và các chuyên đề bồi dưỡng cập nhật khác theo chương trình Giáo dục thường xuyên

30/08/2012

Thủ tục Quản lý hoạt động đào tạo, cấp chứng chỉ và các chuyên đề bồi dưỡng cập nhật khác theo chương trình Giáo dục thường xuyên
 Nơi tiếp nhận hồ sơ:
 Tên đơn vị:  Nộp trực tiếp tại phòng GD&CN Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế.
 Địa chỉ:  
 Thời gian tiếp nhận:  Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 10h30, Chiều: từ 14h đến 16h)
 Trình tự thực hiện:

. Đối với các trường:

Bước 1: Trung tâm ngoại ngữ, tin học hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Các Trung tâm nộp danh sách học viên cho phòng GDCN sau khi chấm dứt chiêu sinh  

Bước 3: Nhận kết quả

2. Đối với cơ quan thụ lý Thủ tục hành chính

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì nhận và ghi phiếu hẹn trả.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì Cán bộ 1 của có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể một lần cho tổ chức hoàn thiện hồ sơ để nộp lại.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

Từ thứ 2 đến sáng thứ 6 (trừ ngày lễ, tết và chủ nhật)

Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 10 giờ 30

Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ.

Bước 2: Chuyển phòng chuyên môn thụ lý

Bước 3: Trả kết quả hồ sơ

Thời gian trả kết quả:

Từ thứ 2 đến sáng thứ 6 (trừ ngày lễ, tết và chủ nhật)

Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 10 giờ 30

      Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ.

 Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại phòng GD&CN Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế.
 Thành phần hồ sơ:
 1. Danh sách học viên đăng ký nhập học theo khoá (Bản chính)
 
 2. Tờ trình, danh sách học viên đăng ký dự thi (Bản chính)
 
 Số lượng bộ hồ sơ:  02 bộ
 Thời hạn giải quyết:  - 07 ngày làm việc kể từ ngày thu nhận hồ sơ hợp lệ ngày ()
 Phí, lệ phí:  Mức thu theo Quyết định số 1882/2001/QĐ-UBND ngày 9/8/2001.
 Yêu cầu điều kiện: không
 Căn cứ pháp lý:

- Quyết định 31/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/6/2007 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ - tin học;

- Quyết định 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 ban hành Quy chế văn bằng, chứng  chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;

- Quyết định 7176/2007/QĐ-BGDĐT ngày 09/11/2007 ban hành Quy định về quy trình cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Quyết định 30/2007/QĐ-BGDĐT ngày 06/6/2008 ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên;

- Quyết định số 1882/2001/QĐ-UB ngày 9 tháng 8 năm 2001 của UBND tỉnh về việc ban hành “Quy định tạm thời về chế độ thu, sử dụng học phí và quản lý tài chính ở các cơ sở giáo dục và đào tạo bán công, dân lập, tư  thục”;

- Công văn số 407/SGD&ĐT-GDCN-TX ngày 31 tháng 01 năm 2008 về việc Bổ sung một số quy định về quản lý hoạt động của các trung tâm tin học ứng dụng ;

- Công văn số 63/GDCN-TX ngày 12 tháng 01 năm 2006 về việc Quy định hoạt động của các trung tâm tin học ứng dụng;

- Công văn số 304/GDCN-TX ngày 23 tháng 3 năm 2006 về việc thực hiện tổ chức thi cuối khoá của các trung tâm tin học ứng dụng