Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 25 tháng 09 năm 2020


Tin tức

Ngành Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế có 5 cá nhân và 1 tập thể được tôn vinh tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc Ngành GD&ĐT giai đoạn 2015-2020
Sáng ngày 23/9, tại Thủ đô Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành giáo dục và đào tạo toàn quốc.