Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "

Ngày 19 tháng 02 năm 2019


Tin tức

Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia và đạt giải Nhì Hội thi “Công chức, viên chức ứng dụng CNTT trong cơ quan Nhà nước” tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IV - năm 2017
Thực hiện Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh về việc tổ chức Hội thi “Công chức, viên chức ứng dụng CNTT trong ...