Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 21 tháng 09 năm 2017


Tin tức

Kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2016 và 27 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2016)
Kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2016) và 27 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2016). ...