Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 24 tháng 06 năm 2018


Tin tức

Giải cờ vua, cờ tướng học sinh và giáo viên tiểu học Thừa Thiên Huế tranh Cúp Hương Giang năm học 2017 - 2018
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 cấp tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Liên đoàn Cờ tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức ...