Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 20 tháng 02 năm 2017


Tin tức

Ngày hội bóng đá và kỹ năng sống của học sinh tiểu học Thừa Thiên Huế năm học 2014-2015
Trong khoảng thời gian nghỉ của học kỳ I, ngày 27 tháng 12 năm 2014, Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế phối hợp với Bóng đá cộng ...