Dạy tức là học hai lần''

Ngày 20 tháng 04 năm 2018


Tin tức

Hội thảo về đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT
Một năm thực hiện Thông tư 30/2014/TT-BGD&ĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 28/8/2014 về Quy định đánh giá học sinh tiểu học là một ...

  • Họp báo Cúp FFAV 2015
    Sáng ngày 29/5, tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn bóng đá Na Uy/Dự án ...