Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Ngày 24 tháng 02 năm 2018


Tin tức

Tập huấn Hoạt động trải nghiệm sáng tạo khoa học kỹ thuật
Nhằm mục đích trang bị kiến thức, kỹ năng Hoạt động trải nghiệm sáng tạo KHKT của học sinh trong đổi mới nội dung, phương pháp, hình ...