Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 21 tháng 09 năm 2020


Tin tức

Tổng kết cuộc thi Khoa học – Kỹ thuật học sinh trung học năm học 2017 - 2018 tỉnh Thừa Thiên Huế
Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, vào lúc 15h00 ngày 10/01/2018 tại Trung tâm GDNK Văn Thể Mỹ, Cuộc thi Khoa học – Kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh ...