Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 23 tháng 10 năm 2019


Tin tức

Giải cờ vua, cờ tướng học sinh và giáo viên tiểu học Thừa Thiên Huế tranh Cúp Hương Giang năm học 2017 - 2018
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 cấp tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Liên đoàn Cờ tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức ...