Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 19 tháng 02 năm 2019


Tin tức

Tin về Hội nghị sơ kết 01 năm dạy học tiếng Cơ Tu cho học sinh lớp 1
Thực hiện Dự án triển khai thí điểm dạy tiếng Cơ Tu của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và công văn số 365/BGDĐT-GDĐT ngày 09/02/2017 của Bộ GD&ĐT ...