Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 27 tháng 06 năm 2017


Tin tức

Giải cờ vua dành cho học sinh tiểu học năm học 2014-2015
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015, ngày 08 tháng 01 năm 2015 tại Trung tâm Văn Thể Mỹ (11 Đống Đa, Huế), Sở Giáo dục và Đào tạo phối ...