Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng  đường đi cho những người khác "

Ngày 19 tháng 02 năm 2019


Tin tức

Thông báo kết quả trúng tuyển xét tuyển viên chức năm học 2017-2018
Ngày 09/5/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số: 1025/QĐ-SGD&ĐT về việc công nhận kết quả trúng tuyển 05 viên chức ...