Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 27 tháng 09 năm 2020


Tin tức

Thông báo về việc kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2017-2018
Căn cứ Thông báo số 341/TB-SGD&ĐT ngày 12/02/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo ...