Nghề được tôn vinh thì hãy nâng niu và làm giàu những gì mình đang có ''

Ngày 30 tháng 04 năm 2017


Tin tức

Hội nghị Điển hình tiên tiến ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010 - 2015
Sáng 06/01/2015, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến lần thứ IV, giai đoạn 2010 – 2015.