Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 25 tháng 01 năm 2017


Tin tức

Khai giảng lớp tiếng Việt ngắn hạn cho cán bộ tỉnh Salavan (Lào) tại Thừa Thiên Huế
Trên cơ sở các văn bản đề xuất của 2 Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế - Giáo dục và Thể thao Salavan, tỉnh trưởng tỉnh Salavan đã ...