Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 23 tháng 08 năm 2019


Tin tức

Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế phối hợp với Trường Đại học Y dược tổ chức chương trình hỗ trợ cộng đồng “Phòng ngừa lạm dụng trẻ em”
Nhằm nâng cao nhận thức về quyền của trẻ em, cung cấp thông tin hữu ích đến phụ huynh, giáo viên, học sinh; đồng thời tạo ra sân chơi phù ...