Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 21 tháng 09 năm 2020


Tin tức

Trung học phổ thông Chi Lăng, Huế - Trường THPT ngoài công lập duy nhất của Thừa Thiên Huế rộn rã khai giảng năm học mới 2018-2019
Sáng 5/9/2018, cùng gần 230 ngàn học sinh mầm non và phổ thông trong toàn tỉnh Thừa Thiên Huế, thầy và trò trường THPT Chi Lăng, Huế trong những ...