Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được  "

Ngày 19 tháng 01 năm 2018


Tin tức

Hội thi chọn học viên giỏi lớp 12 GDTX cấp tỉnh năm học 2013-2014
Sáng ngày 26 tháng 02 năm 2014 Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế tổ chức khai mạc kỳ thi chọn học viên giỏi lớp 12 GDTX cấp tỉnh lần ...