Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng  đường đi cho những người khác "

Ngày 21 tháng 04 năm 2019


Tin tức

Nhật kí cuộc thi Khoa học - Kĩ thuật học sinh trung học năm học 2018-2019
Sáng nay, ngày 09 tháng 01 năm 2019, tại Trung tâm GDTX tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày thứ hai cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm ...