Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 23 tháng 10 năm 2019


Tin tức

Sơ kết 01 năm triển khai thực hiện tăng cường tiếng việt cho trẻ em dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục mầm non
Ngày 19/12/2018 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Đông Sở GD&ĐT tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Quyết định số ...