Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 19 tháng 10 năm 2017


Tin tức

Tập huấn dạy thí điểm chữ viết Cơ-Tu cho giáo viên tiểu học huyện Nam Đông và A Lưới
Thực hiện hợp tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế với tổ chức FARO AS (Na-Uy) về Dự án “Thí điểm phát triển ngôn ngữ ...