Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Ngày 22 tháng 02 năm 2017


Tin tức

Hội nghị Sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình hành động
Sáng 25/04/2014, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình hành động (CTHĐ) triển khai thực ...

  • Công tác xóa mù chữ
    Bước đầu thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015, ngành học GDTX gặp rất ...