Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 29 tháng 05 năm 2017


Tin tức

Thông báo kết quả kỳ thi khảo sát lớp 6 và lớp 10 đầu năm học 2013-2014
Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế thông báo kết quả kỳ thi khảo sát chất lượng học sinh tuyển mới vào lớp 6 và lớp 10 đầu năm ...