Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "

Ngày 22 tháng 05 năm 2017


Tin tức

Phân công nhiệm vụ và cơ chế làm việc của Ban giám đốc Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế
1. Đồng chí: Phạm Văn Hùng - Giám đốc Sở - Phụ trách chung các lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo toàn ngành.- Trực tiếp phụ trách các mặt công ...