Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Ngày 22 tháng 08 năm 2017


Tin tức

Hội thảo Tập huấn vận dụng cách đánh giá PISA vào nhà trường phổ thông
Nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên về đánh giá học sinh theo chuẩn quốc tế và hướng dẫn cán bộ quản ...