Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''

Ngày 24 tháng 09 năm 2019


Tin tức

Thông báo về việc kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2018-2019
Căn cứ Thông báo số 3239/TB-SGD&ĐT ngày 28/12/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển dụng viên chức trường THPT chuyên Quốc Học - ...