Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 27 tháng 09 năm 2020


Tin tức

Bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên về nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
Sáng ngày 4/6/2020 tại hội trường Khách sạn Duy Tân thành phố Huế, Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế kết hợp với Dự án phát triển ...