Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 20 tháng 04 năm 2018


Tin tức

Bộ Giáo dục và Đào tạo Khai mạc lớp Tập huấn Sử dụng Di sản trong dạy học ở trường Phổ thông
Sáng ngày 27/11/2013, tại Khách sạn Xanh - Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Văn hóa – Thể Thao và Du Lịch đã Khai mạc lớp ...