Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 22 tháng 11 năm 2017


Tin tức

Huyện Phú Vang – Đơn vị đầu tiên trong Tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai “Chương trình trọng điểm phát triển giáo dục và đào tạo năm 2013”
Phú Vang là một trong những huyện đồng bằng ven biển, bị chia cách bởi hệ thống đầm phá và cồn cát trắng trải dài, điều kiện kinh tế - ...