Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "

Ngày 26 tháng 05 năm 2017


Tin tức

Hội nghị tập huấn “Phương pháp tổ chức lớp học môn Tiếng Anh dành cho giáo viên tiểu học cấp tiểu học” năm học 2016 – 2017
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 cấp tiểu học, nhằm mục đích nâng cao năng lực dạy học cho giáo viên dạy môn Tiếng Anh, Sở Giáo dục ...