Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Ngày 21 tháng 09 năm 2020


Tin tức

Tổng kết 05 năm triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non và học sinh tiểu học người DTTS” giai đoạn 2016-2020
Ngày 24/7/2020 Sở GD&ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết giai đoạn I (2016-2020) triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em ...