Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 24 tháng 02 năm 2018


Tin tức

Hội nghị Sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình hành động
Sáng 25/04/2014, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình hành động (CTHĐ) triển khai thực ...