Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Ngày 19 tháng 10 năm 2017


Tin tức

Hội nghị đánh giá và xây dựng kế hoạch nhiệm vụ của trung tâm học tập cộng đồng
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, sáng ngày 23/4/2014 Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị đánh giá và xây dựng kế hoạch nhiệm vụ của trung tâm ...