Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 19 tháng 02 năm 2019


Tin tức

Giao lưu vẽ tranh bằng máy vi tính học sinh tiểu học tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2016-2017
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 về việc tổ chức các hoạt động giao lưu cho học sinh tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa ...