Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 21 tháng 01 năm 2017


Tin tức

Tạm hoãn Lễ Tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh lần thứ VII
Tại thông báo số 3, Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế đã có kế hoạch tổ chức Lễ Tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp ...