Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 28 tháng 07 năm 2017


Tin tức

Bơi để giảm nhẹ thiên tai cho học sinh tiểu học
Thực hiện kế hoạch 16/KH-UBND ngày 07/02/2013 của UBND tỉnh về Kế hoạch phòng chống đuối nước trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn ...