Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 23 tháng 08 năm 2019


Tin tức

Một số hoạt động trong thời gian nghỉ giữa kỳ II năm học 2014-2015 của trường tiểu học số 1 Lộc Trì huyện Phú Lộc
Trong nắng đẹp của sáng cuối tuần, thầy và trò Trường Tiểu học Số 1 Lộc Trì đã tổ chức “Ngày hội kĩ năng sống của học sinh” với ...