Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 22 tháng 07 năm 2017


Tin tức

Tập huấn “Nâng cao năng lực cho đội ngũ cốt cán cấp học mầm non”
Thực hiện một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014 – 2015, nhằm giúp CBQL, GV, NV cấp học mầm non tiếp tục được củng cố, cập ...