Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 25 tháng 09 năm 2020


Tin tức

Hội nghị tổng kết 1 năm thực hiện Tiếng Việt lớp 1 – Công nghệ giáo dục
Nhằm đánh giá một năm thực hiện dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 – Công nghệ giáo dục đồng thời giải đáp những thắc mắc trong quá trình ...