Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 27 tháng 06 năm 2019


Tin tức

Công văn số 6383/UBND-NCTG ngày 27/11/2013 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc liên quan đến Noel năm 2013
Lễ Thiên Chúa giáng sinh (25/12 hàng năm) là một trong những ngày lễ lớn của Giáo hội Công giáo và Tin lành. Năm nay đồng bào theo đạo Công ...