Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''

Ngày 19 tháng 02 năm 2019


Tin tức

Thông báo kết quả kỳ thi khảo sát lớp 6 và lớp 10 đầu năm học 2013-2014
Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế thông báo kết quả kỳ thi khảo sát chất lượng học sinh tuyển mới vào lớp 6 và lớp 10 đầu năm ...