Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 24 tháng 02 năm 2018


Tin tức

Trao tặng quà cho các em học sinh vùng thấp trũng tại các huyện Phú Vang, Phú Lộc và thị xã Hương Trà
Văn phòng chi nhánh Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam tại Huế phối hợp với Báo Thừa Thiên Huế tổ chức trao tặng quà cho các em ...