Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Ngày 20 tháng 02 năm 2017


Tin tức

Lớp học Xóa mù chữ ở xã Phú Mậu
Trong không khí hưởng ứng phong trào thi đua dạy tốt – học tốt nhằm chào mừng ngày truyền thống Nhà giáo Việt Nam 20 – 11 của trung tâm GDTX ...