Người thầy giáo trung bình thích giải thích, những thầy giáo giỏi, thầy giáo năng khiếu tiết lộ những giản đơn "

Ngày 26 tháng 05 năm 2017


Tin tức

Thông báo kết quả kiểm tra học kỳ 1 năm học 2013-2014 các môn theo đề chung của Sở.
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 cấp tiểu học của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế, Sở GD&ĐT đã tổ chức ra đề chung, cắt phách, ...