Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 23 tháng 08 năm 2019


Tin tức

Hội thi chọn học viên giỏi lớp 12 GDTX cấp tỉnh năm học 2013-2014
Sáng ngày 26 tháng 02 năm 2014 Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế tổ chức khai mạc kỳ thi chọn học viên giỏi lớp 12 GDTX cấp tỉnh lần ...