Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò  có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 19 tháng 02 năm 2019


Tin tức

Thông báo kết quả sơ duyệt của hội đồng Sở Giáo dục và Đào tạo mở rộng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2014
1. Vào lúc 14 giờ 00 ngày 13/3/2014, tại phòng họp 1 Sở Giáo dục và Đào tạo; Hội đồng Sở Giáo dục và Đào tạo mở rộng xét tặng danh hiệu ...