Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 18 tháng 08 năm 2017


Tin tức

Hội nghị công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2014
Để hướng dẫn công tác thi TN THPT năm 2014 và chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị, tài chính…đối với các đơn ...