Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 21 tháng 01 năm 2017


Tin tức

Lịch lãnh đạo tỉnh dự khai giảng năm học 2013 -2014
Theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh, lễ khai giảng năm học mới 2013-2014 sẽ được tiến hành khai giảng điểm vào ngày 4/9/2013 ở một số ...