Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 20 tháng 04 năm 2018


Tin tức

Khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi nghề phổ thông lần thứ 5 năm học 2014-2015
Hôm nay, ngày 21/11/2014, tại Trung tâm KTTH-HN Thành Nội- Huế, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế tổ chức khai mạc Hội thi Giáo viên dạy giỏi nghề phổ ...