Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng  đường đi cho những người khác "

Ngày 19 tháng 02 năm 2019


Tin tức

Thông báo các nội dung liên quan đến lễ Tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS lần thứ VII năm học 2013-2014
Ban Tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi THCS lần thứ VII xin thông báo các nội dung liên quan đến lễ Tổng kết như sau: