Học sinh là điểm tựa là cảm hứng của thầy cô giáo''

Ngày 25 tháng 02 năm 2017


Tin tức

Thông báo Kết quả Điểm thi Tốt nghiệp THPT & BTTH năm 2014
Để truy cập Kết quả Điểm thi Tốt nghiệp THPT & BTTH năm 2014 mời các bạn truy cập 1 trong 2 địa chỉ sau:

  • Giấy mời Hội nghị
    Thực hiện Chương trình công tác năm học 2013 - 2014, Sở Giáo dục và Đào tạo ...