Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 16 tháng 01 năm 2017


Tin tức

Tổng kết – phát thưởng Hội thi Giáo viên dạy giỏi nghề phổ thông cấp tỉnh lần thứ V - năm học 2014 - 2015
Hội thi GVDG các cấp, ngành học là một hoạt động mang tính truyền thống của ngành Giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế. Tiếp nối truyền thống ...