Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 21 tháng 04 năm 2019


Tin tức

Phân công nhiệm vụ và cơ chế làm việc của Ban giám đốc Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế
1. Đồng chí: Phạm Văn Hùng - Giám đốc Sở - Phụ trách chung các lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo toàn ngành.- Trực tiếp phụ trách các mặt công ...