Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 29 tháng 05 năm 2017


Tin tức

Hội nghị tổng kết năm học 2013-2014 và triển khai nhiệm vụ năm học 2014 -2015
Sáng ngày 7/7/2014, tại thị trấn Lăng Cô huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm ...