Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''

Ngày 24 tháng 09 năm 2019


Tin tức

Dạy học môn mĩ thuật theo phương pháp đa phương tiện và việc vận dụng vào chương trình mĩ thuật cấp tiểu học hiện hành
Thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy học ở cấp tiểu học, trong 2 ngày 06_07/11/2014 Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế đã tổ chức tập huấn cho ...