Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 23 tháng 08 năm 2019


Tin tức

Diễn tập nâng cao nhận thức về phòng, chống và ứng phó với thiên tai cho học sinh
Sáng ngày 22/9/2017 tại Trường Tiểu học Phú Mậu và Trường THCS Phú Mậu, huyện Phú Vang, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với chiến dịch ...