Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò  có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 22 tháng 05 năm 2018


Tin tức

Tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2017-2018
Căn cứ chỉ tiêu biên chế Nhà nước được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao hàng năm và nhu cầu vị trí việc làm của các đơn vị trực thuộc Sở ...