Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 21 tháng 04 năm 2019


Tin tức

Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ và 01 năm thực hiện Phong trào thi đua “Nét đẹp văn hóa học đường”
Sáng ngày 18/01/2019, tại hội trường Văn phòng Sở, Sở GD&ĐT tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày ...