Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 27 tháng 06 năm 2017


Tin tức

Phối hợp bảo vệ trẻ em chống bị xâm hại
Sáng nay, ngày 05/4/2017, tại Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, Đ/c Phạm Văn Hùng Giám đốc Sở và Đ/c Nguyên Tân Phó Giám đốc Sở cùng lãnh ...