Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 24 tháng 03 năm 2017


Tin tức

Hoạt động giáo dục phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu tại Trường Tiểu học Số 2 Quảng Thành huyện Quảng Điền
Ngày 15 tháng 4 năm 2016 tại Trường Tiểu học Số 2 Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tổ chức JICA Nhật Bản phối hợp với UBND xã Quảng Thành ...