Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 19 tháng 02 năm 2019


Tin tức

Tin về Hội nghị tập huấn công tác Thi đua – Khen thưởng của ngành GDĐTA
Sáng ngày 30 tháng 10 năm 2013, tại Hội trường THPT Hai Bà Trưng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai Hội nghị tập ...