Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 24 tháng 03 năm 2017


Tin tức

Khai giảng lớp Bồi dưỡng Tiếng Việt dành cho cán bộ tỉnh Salavan - Lào tại Thừa Thiên Huế
Tiếp nối thành công của lớp học dành cho cán bộ tỉnh Salavan - Lào năm 2013, vừa qua, thực hiện công văn số 5347/UBND-ĐN ngày 24/9/2014 của Ủy ...