Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 25 tháng 02 năm 2017


Tin tức

Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW
Ngày 16 và 17 tháng 01 năm 2014, tại trường THCS Nguyễn Tri Phương – thành phố Huế, Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị quán ...