Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 21 tháng 04 năm 2019


Tin tức

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị rà soát điều kiện phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi ngoài công lập
Thực hiện kết luận số 74/UBND-GD, ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức Hội nghị đánh giá tiến ...