Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 14 tháng 12 năm 2017


Tin tức

Cung cấp bài viết cho số Chuyên đề khoa học
Thời gian qua, nhiều thầy cô giáo ở các cơ sở giáo dục trong tỉnh đã tích lũy được những kinh nghiệm quý báu cũng như tìm tòi, sáng tạo ...