Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò  có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 18 tháng 08 năm 2017


Tin tức

Triển khai công tác phòng chống lụt bão
Theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban PCLB-TKCN tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng các trường ...