Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 27 tháng 06 năm 2019


Tin tức

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị rà soát điều kiện phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi ngoài công lập
Thực hiện kết luận số 74/UBND-GD, ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức Hội nghị đánh giá tiến ...