Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "

Ngày 25 tháng 09 năm 2020


Tin tức

Kiểm tra thông tin hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế năm học 2013 - 2014
Hiện nay, Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế đã tổng hợp danh sách nộp hồ sơ đăng ký tuyển dụng ...