Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "

Ngày 27 tháng 06 năm 2019


Tin tức

Đề nghị nghiên cứu trước các văn bản trước khi tham gia tập huấn
Ngày 03, 04 tháng 01 năm 2013, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về thanh tra giáo dục cho 710 ...