Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 27 tháng 09 năm 2020


Tin tức

Điểm thi Olympic tiếng Anh cấp tiểu học năm học 2012-2013
Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế công bố kết quả điểm thi Olympic tiếng Anh cấp tiểu học năm học 2012-2013