Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 21 tháng 04 năm 2019


Tin tức

Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế
Để nắm tình hình triển khai việc thực hiện Đề án ngoại ngữ quốc gia theo Quyết định 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ, ...