Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò  có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 23 tháng 10 năm 2019


Tin tức

Thông báo về việc hoãn phỏng vấn tuyển dụng viên chức năm học 2013-2014 vào ngày 17/11/2013
Theo kế hoạch, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức phỏng vấn tuyển dụng viên chức năm học 2013-2014 vào ngày 17/11/2013 (Chủ nhật). Tuy ...