Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 21 tháng 09 năm 2020


Tin tức

Công tác xóa mù chữ
Bước đầu thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015, ngành học GDTX gặp rất nhiều khó khăn trong công tác huy động số lượng học viên ra lớp. ...