Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''

Ngày 22 tháng 09 năm 2017


Tin tức

Công tác xóa mù chữ năm học 2016-2017
Bước đầu thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017, ngành học GDTX gặp rất nhiều khó khăn trong công tác huy động số lượng học viên ra lớp. ...