Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 16 tháng 01 năm 2017


Tin tức

Kết quả tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Nguyễn Tri Phương - Huế năm học 2016-2017
Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế thông báo kết quả tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Nguyễn Tri Phương - Huế năm học 2016-2017