Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 21 tháng 04 năm 2019


Tin tức

Chỉ thị về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2017, trong đó ...