Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 24 tháng 06 năm 2018


Tin tức

Huyện miền núi A Lưới tổ chức Lễ Tuyên dương Khen thưởng học sinh và giáo viên có thành tích xuất sắc năm học 2015-2016
Ngày 01/6/2016, tại Trung tâm Văn hóa huyện A Lưới, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tổ chức Lễ tuyên dương - khen thưởng học sinh và ...