Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "

Ngày 22 tháng 02 năm 2017


Tin tức

Giao lưu tăng cường Tiếng Việt cho học sinh dân tộc năm học 2015 - 2016
Ngày 25 tháng 5 năm 2016 tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện A Lưới, Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế tổ chức Giao lưu ...