Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 24 tháng 02 năm 2018


Tin tức

Kiểm tra công nhận trường tiểu học số 1 Phú Bài thị xã Hương Thủy đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1
Căn cứ Tờ trình số 06/TT-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2016 của UBND Thị xã Hương Thủy về việc kiểm tra công nhận Trường Tiểu học Số 1 Phú Bài ...