Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 28 tháng 03 năm 2017


Tin tức

Tổng kết Hội thi Giáo viên dạy giỏi THPT cấp tỉnh lần thứ VII- 2016
Như tin đã đưa, sáng ngày 11 tháng 3 năm 2016, Sở Giáo dục Đào tạo đã tổ chức Khai mạc Hội thi Giáo viên dạy giỏi THPT cấp tỉnh lần thứ ...