Nghề được tôn vinh thì hãy nâng niu và làm giàu những gì mình đang có ''

Ngày 23 tháng 08 năm 2019


Tin tức

Chỉ thị về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2017, trong đó ...