Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Ngày 23 tháng 10 năm 2019


Tin tức

Kết quả tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Nguyễn Tri Phương và lớp 10 trường THPT chuyên Quốc Học
Sở Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Nguyễn Tri Phương và lớp 10 trường THPT chuyên Quốc Học. ...

  • Giấy mời Hội nghị
    Thực hiện Chương trình công tác năm học 2013 - 2014, Sở Giáo dục và Đào tạo ...