Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 27 tháng 09 năm 2020


Tin tức

Thông báo kết quả kỳ thi học sinh giỏi lớp 5 cấp tỉnh năm học 2012-2013
Thực hiện quy trình chỉ đạo năm học 2012 - 2013, ngày 18 tháng 4 năm 2013 tại Trường Tiểu học Quang Trung, thành phố Huế, Sở GD&ĐT Thừa Thiên ...