Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 23 tháng 08 năm 2019


Tin tức

Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị cho đội ngũ cốt cán và giáo viên môn Giáo dục công dân trước khi bước vào năm học 2014-2015
Ngày 12 và 13 tháng 8 năm 2014, tại Hội trường trường THPT Chuyên Quốc Học, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức lớp Bồi dưỡng chính trị ...