Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''

Ngày 19 tháng 02 năm 2019


Tin tức

Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016, triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017 cấp tiểu học
Sáng ngày 18/8/2016, tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm ...