Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 19 tháng 02 năm 2019


Tin tức

Sinh hoạt chuyên đề: Dạy học mỹ thuật cấp tiểu học theo phương pháp của Đan Mạch
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 cấp tiểu học về việc áp dụng dạy học Mỹ thuật theo phương pháp của Đan Mạch, Sở GD&ĐT Thừa ...