Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 23 tháng 08 năm 2019


Tin tức

Hội thảo phương pháp dạy học âm nhạc cấp tiểu học năm học 2015 - 2016
Thực hiện Kế hoạch năm học 2015 - 2016 cấp tiểu học đồng thời tạo điều kiện để giáo viên môn Âm nhạc cấp tiểu học học tập, giao ...