Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Ngày 21 tháng 04 năm 2019


Tin tức

Sở GD&ĐT tổ chức Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm 5 năm triển khai thực hiện thông tư 13/2010/TT-BGDĐT”
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015, sáng ngày 25 tháng 4 năm 2015, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm 5 ...