Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 19 tháng 02 năm 2020


Tin tức

Kết quả đoàn Thừa Thiên Huế tham dự Cuộc thi Khoa học-Kỹ thuật cấp Quốc gia 2013
Cuộc thi khoa học - Kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp Quốc gia năm 2013 được tổ chức từ ngày 29/3/2013 đến ngày 31/3/2013. Cuộc thi có ...