Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "

Ngày 22 tháng 09 năm 2017


Tin tức

Hội thảo “Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi/xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập”
Thực hiện Công văn số 474/NGCBQLCSGD-NG ngày 12/4/2017 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; Công văn số 502/NGCBQLCSGD-NG về việc ...