Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "

Ngày 23 tháng 02 năm 2018


Tin tức

Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2017-2018
Sáng ngày 24 tháng 8 năm 2017, tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị tổng kết và triển khai nhiệm vụ năm học ...