Nghề được tôn vinh thì hãy nâng niu và làm giàu những gì mình đang có ''

Ngày 22 tháng 10 năm 2020


Tin tức

Tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị năm học 2016 - 2017
Thực hiện Hướng dẫn số 08-HD/BTGTU ngày 04/7/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức bồi dưỡng chính trị hè ...