Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "

Ngày 19 tháng 10 năm 2017


Tin tức

Hội nghị Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục năm 2016
Thực hiện nhiệm vụ Khảo thí-Kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2015-2016, nhằm đánh giá hoạt động khảo thí và KĐCLGD năm 2015 và ...