Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 31 tháng 03 năm 2017


Tin tức

Hội thảo công tác xây dựng trường học điển hình về dạy học ngoại ngữ cấp tiểu học
Nhằm thực hiện đề án năng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, Sở GD&ĐT đã tổ chức Hội thảo triển khai nhân rộng mô hình trường học ...