Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 26 tháng 05 năm 2017


Tin tức

Tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi bậc học mầm non cấp tỉnh lần thứ 7, năm học 2016-2017
Sáng ngày 04/4/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc học mầm non cấp tỉnh, năm học 2016 - 2017.