Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 20 tháng 02 năm 2017


Tin tức

Tham quan học tập, chi sẻ kinh nghiệm xây dựng trường mầm non đạt Chuẩn Quốc gia
Nhằm thực hiện tốt kế hoạch xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia năm học 2015-2016 và đẩy mạnh công tác xây dựng trường đạt ...