Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 21 tháng 04 năm 2019


Tin tức

Tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng II lên hạng I năm 2018
Căn cứ Công văn số 1141/NGCBQLGD-HĐTTH ngày 19/7/2018 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh ...