Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 22 tháng 10 năm 2020


Tin tức

Tập huấn nghiệp vụ Thư viện thân thiện cấp tiểu học năm học 2017-2018
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 cấp tiểu học, nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên thư viện các trường tiểu học, tập huấn kỹ ...