Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 24 tháng 09 năm 2019


Tin tức

Phổ biến nội quy đợt kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức các trường THPT trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế năm học 2015 - 2016.
Để chuẩn bị cho đợt kiểm tra, sát hạch theo kế hoạch tại Thông báo số 272-273/TB-SGD&ĐT-TCCB ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Sở Giáo dục và ...