Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 19 tháng 02 năm 2019


Tin tức

Hội nghị Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục năm 2016
Thực hiện nhiệm vụ Khảo thí-Kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2015-2016, nhằm đánh giá hoạt động khảo thí và KĐCLGD năm 2015 và ...