Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 27 tháng 06 năm 2019


Tin tức

Dạy học theo mô hình trường học mới (VNEN) tại trường Tiểu học Vinh Phú - Huyện Phú Vang
Nhằm tạo điều kiện cho cán bộ quản lý, giáo viên các trường tiểu học đang dạy học theo mô hình trường học mới (VNEN) giao lưu, nâng cao ...