Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 22 tháng 08 năm 2017


Tin tức

Dạy học theo mô hình trường học mới (VNEN) tại trường Tiểu học Vinh Phú - Huyện Phú Vang
Nhằm tạo điều kiện cho cán bộ quản lý, giáo viên các trường tiểu học đang dạy học theo mô hình trường học mới (VNEN) giao lưu, nâng cao ...