Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 24 tháng 09 năm 2019


Tin tức

Đánh giá ngoài nâng cấp độ trường THPT Vinh Lộc, huyện Phú Lộc
Thực hiện Quyết định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thừa Thiên Huế về việc thành lập Đoàn đánh giá ngoài trường THPT ...