Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 19 tháng 06 năm 2018


Tin tức

Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 cấp Tiểu học Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế
Nhằm đánh giá kết quả công tác giáo dục Tiểu học trong năm học 2016-2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm cho năm học mới, sáng ngày 17 ...