Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 18 tháng 02 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 11:33 29/08/2017  

Chỉ thị về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2017, trong đó đã xác định phương hướng chung của toàn ngành Giáo dục và Đào tạo trong năm học 2017-2018 là:

“Tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học và trình độ đào tạo; quan tâm phát triển phẩm chất, năng lực người học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên. Giáo dục mầm non tiếp tục đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Giáo dục phổ thông tập trung đổi mới phương thức dạy học; chú trọng việc học đi đôi với hành, giáo dục nhà trường gắn với giáo dục gia đình và cộng đồng; khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm sai quy định. Giáo dục đại học tiếp tục đẩy mạnh tự chủ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gắn đào tạo với nhu cầu của xã hội để sinh viên ra trường có việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo, đáp ứng yêu cầu xã hội. Giáo dục thường xuyên thực hiện đa dạng hóa nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân, góp phần xây dựng xã hội học tập”.

 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo  (GD&ĐT) về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế tổ chức quán triệt và chỉ đạo các đơn vị giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó tập trung vào các nội dung:

 

a) Tiếp tục rà soát quy hoạch phát triển GD&ĐT đã được UBND tỉnh phê duyệt theo hướng tiếp cận Bộ chuẩn quy hoạch của Bộ GD&ĐT. Tiến hành rà soát, đối chiếu những nội dung, tiêu chí trong bản quy hoạch phát triển giáo dục giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt với Bộ chuẩn kỹ thuật quy hoạch cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông cấp tỉnh của Bộ GD&ĐT để tham mưu UBND tỉnh có một số điều chỉnh phù hợp đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo.

 

b) Tiếp tục triển khai có hiệu quả hơn nữa Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trong toàn ngành Giáo dục và các Kế hoạch, Chỉ thị, Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

 

c) Tiếp tục nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi; phấn đấu toàn tỉnh đạt chuẩn PCGDTH mức độ III vào cuối năm 2017; phổ cập giáo dục THCS mức độ II trong năm 2018 và tăng tỷ lệ số “xã, phường, thị trấn có 80% thanh niên trong độ tuổi có bằng tốt nghiệp THPT và tương đương”.

 

d) Tăng cường công tác xây dựng và bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý. Triển khai thực hiện chuẩn hiệu trưởng, chuẩn giáo viên theo quy định; làm tốt công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức; triển khai công tác bồi dưỡng thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý về nghiệp vụ quản lý giáo dục, trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Tăng cường giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ giữa các đơn vị và địa phương.

 

Nội dung chi tiết trong file đính kèm.

Tải file

Chưa có bình luận nào cho bài viếtCác tin khác